Karlskrona
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Julkalender 2016 - Lucka 3

Julkalender 2016 - Lucka 3

Vårt vallöfte - Se förbättringar när det gäller anhörigas integrering i vården av närstående i hemmet.

Så jobbar vi med detta: Äldrenämnden har gett förvaltningen i uppdrag att identifiera anhörigas behov och utifrån detta arbeta fram en handlingsplan för att utveckla stödet till anhöriga. Handlingsplanen innefattar olika aktiviteter och ett förhållningssätt, som ska underlätta den fysiska, psykiska och sociala situationen.

Vi anser att anhöriga och närstående är en resurs och stor tillgång för brukaren, men också för utföraren av omvårdnadsinsatser. Många gånger kan den hjälp som anhöriga och närstående ger till sina nära vara tids- och energikrävande. Genom dialog med brukaren och anhörig/närstående ges möjlighet att identifiera vilket stöd som behövs.