Julkalender 2016 - Lucka 5

Vårt vallöfte - Vi ska bygga trygghetsboende för äldre

Så här jobbar vi med det: Syftet med trygghetsboende är att erbjuda den enskilde ett boende med möjlighet till social gemenskap, god tillgänglighet i hela boendemiljön samt viss service.

Äldrenämnden har fastställt riktlinjer för trygghetsboende för äldre i Karlskrona kommun. och gett förvaltningen i uppdrag att aktivt medverka i planeringen för trygghetsboende inom kommunen. Äldre nämnden har också haft ett sammanhållande ansvar för styrgrupp och projektgrupp avseende utveckling av hållbara bostäder för seniorer. Utvecklingsarbetet hålls nu, från och med 2016, samman av kommunledningsförvaltningen utifrån direktiv i kommunfullmäktige.

År 2017 kommer kommunens första trygghetsboende för äldre att vara klart för inflyttning. Trygghetsboendet kommer att omfatta 20 lägenheter i fastigheten Fregatten vid Pantarholmskajen i Karlskrona. Planering pågår även för trygghetsboende i Lyckeby.

Text