Julkalender 2016 - Lucka 6

Vårt vallöfte - Vi ska möjliggöra tidiga insatser för utsatta barn och ungdomar.

Detta gör vi genom att: Stärka det förebyggande arbetet för att motverka social utslagning och missbruk genom en ökad samverkan mellan socialtjänst, skola, närpolis, landsting och föreningslivKarlskronakommissionen, under ledning av Magnus Larsson, arbetar med en långsiktig strategi med fokus på barn och unga för ett social hållbart Karlskrona