Karlskrona
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Julkalender 2016 - Lucka 7

Julkalender 2016 - Lucka 7

Vårt vallöfte - Vi ska skydda åkermarken.

Arealen brukbar åkermark minskar i världen samtidigt som befolknngen ökar. Detta tar vi på stort allvar och varje nytt anspråktagande av åkermark för byggnation ska prövas. Just nu görs t.ex. en fördjupad översiktsplan för ett stort område i Torstäva bl.a. för att bättre kunna beakta åkermarken.