Julkalender 2016 - Lucka 8

Vårt vallöfte - Vi ska stödja och utveckla föreningsdriven verksamhet.

Föreningslivet i Karlskrona är på frammarsch oavsett om det handlar om kultur, idrott eller fritid.

Så här jobbar vi med vårt vallöfte: Vi ser löpande över bidragssystem och förutsättningar för kommunens föreningar då vi mycket väl inser att varje satsad krona i föreningslivet ger mångfalt tillbaka. Mycket "pang för pengarna" är parollen!

Föreningslivet inbjuds också att ta aktiv del i referensgrupper gällande investeringar i kulturhus, lokaler och anläggningar likväl som när det handlar om förändringar i våra bidragssystem. Flexibilitet och enkelhet vägs mot likabehandling för bästa möjliga hantering.

Vi har dessutom, under denna mandatperioden, för första gången på länge höjt bidragen till våra studieförbund. Detta genererar i sin tur nya möjligheter till föreningsaktiviteter i form av folkbildning.