Julkalender 2016 - Lucka 9

Vårt vallöfte - Vi ska stimulera företagande, entreprenörskap och innovationsförmåga.

Detta gör vi genom att ta fram och anta en ny Näringslivsstrategi där vi särskilt prioriterar:

  • Samhällsbyggnad, för effektivare byggprocesser.
  • Marknadsföring och service, för att underlätta företagens vardag.
  • Infrastruktur, för att knyta samman vårt lokala näringsliv med såväl nationella som internationella kontakter. 
  • Kompetensförsörjning, genom att utveckla det livslånga lärandet för att säkra nuvarande och framtida kompetensbehov. 
  • att utveckla internationella och nationella relationer och erfarenhetsutbyte i en globaliserad nutid.

Vi har redan skapat en långsiktig finansiering av Blue Science Park med syfte att utveckla en innovativ miljö för den marina tekniken.

Där vi har gemensamma intressen utvecklar vi lösningar för samarbeten och samfinansiering för exempelvis stadsmiljöutveckling.