Julkalender 2016 - Lucka 11

Vårt vallöfte - Ha en rättvisare och effektivare miljötillsyn genom en omarbetad taxemodell.

Detta gör vi genom att:Påbörja arbetet med effektiviseringen av kommunens miljötillsyn. En ny handlingsplan är antagen och budgetmedel har avsatts för att klara detta. Målet är att få en både bättre, effektivare och mer rättvis miljötillsyn och dessutom utreda möjligheten att införa en kommande erfarenhetsbaserad taxa som ytterligare ska premiera de företag som har ett gott miljöarbete.