Julkalender 2016 - Lucka 12

Vårt vallöfte - Förebygga våld och övergrepp så människor kan känna trygghet i sin vardag.

Det gör vi genom att: Säkerställa det förebyggande arbetet för att motverka social utslagning och missbruk genom en ökad samverkan mellan socialtjänst, skola, närpolis, landsting och föreningsliv.

Andra åtgärder är vandringar med vårt lokala BRÅ och den antagna strategin mot våldsbejakande extremism.