Karlskrona
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Julkalender 2016 - Lucka 13

Julkalender 2016 - Lucka 13

Vårt vallöfte - att alla barn och unga med psykisk ohälsa ska ha rätt till en individuell vårdplan oavsett huvudman, där det klart framgår vem som ska göra vad.

Detta gör vi genom att: Fungerande rutiner för ”samordnad individuell plan”, SIP, lagstadgad sedan 2010, finns på plats.SIP upprättas tillsammans med brukare om det finns behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård när insatserna behöver samordnas.