Julkalender 2016 - Lucka 15

Vårt vallöfte - Vi ska utveckla förskolor och skolor i hela kommunen. Både närhet och kvalité är viktigt.

För att ge skolan möjlighet att kompensera för elevers olika förutsättningar på så väl elevnivå som mellan olika skolor har vi skruvat i resursfördelningsmodellen så att, framförallt, de mindre skolorna ska få bättre förutsättningar. Vi tar nu hänsyn till att det ska vara möjligt att ha en pedagog i en klass (även om det kan vara två klasser som går ihop på småskolorna). Tidigare fick man en elevpeng som inte alltid räckte ens till en lärare i varje grupp. Vi har också anställt flera kuratorer ute på skolorna för att stärka elevhälsan samt anställt skolbibliotekarier i varje skolområde för att skapa en likvärdighet på skolorna.

Vi jobbar också vidare med att:

  • fokusera på att utveckla läsförståelsen i de tidigare åren så att eleverna kan tillgodogöra sig alla ämnen
  • göra digital teknik till en självklar del i undervisningen
  • ta fram en långsiktig plan för förskolebehovet i kommunen
  • ge lärare förutsättningar till ökad tid med eleverna
  • kartlägga fritidshemmens tillgänglighet
  • tillgodose elevernas rätt till lärarledda lektioner