Julkalender 2016 - Lucka 18

Vårt vallöfte - Att alla ska ges möjlighet att arbeta eller studera 100 % av sin förmåga.

Vi tror att arbete är grunden till inkludering och genom att flytta integrationsansvar och försörjningsstöd till Arbetsmarknadsnämnden hoppas vi att få ett större fokus på arbete.

Vi anser att kommunen särskilt ska fokusera på unga arbetslösa och nyanlända som snabbt behöver komma i jobb eller utbildning för att inte riskera utanförskap men också att göra extra åtgärder för de som redan hamnat långt ifrån arbetsmarknaden. En bra väg in till arbetsmarknaden för dessa är våra Sociala företag men vi ska också jobba med att främja lärlingsplatser både inom vår egen verksamhet och hos näringslivet och vi ska dessutom öka samarbetet mellan kommunen och andra aktörer på arbetsmarknaden såsom Arbetsförmedlingen, näringslivet och Region Blekinge.

Vi har också haft som mål att kommunen ska fortsätta arbeta med perspektivet "Hållbart arbetsliv" och "Mångfald" i det personalpolitiska programmet under 2016.