Julkalender 2016 - Lucka 19

Vårt vallöfte - En dörr in för företag när kontakter ska tas med kommunen. En företagsvänlig kommun ger en positiv ekonomisk utveckling.

Detta gör vi genom att skapa en funktion för samordning, koordinering och uppföljning. En så kallad näringslivslots som ska vara vägen in i den kommunala verksamheten.

Kommunen ska även se över vilka hinder som finns för företagare när det gäller tillstånd, tillsynstaxor och annat. Målet är att företagsomsorgen ska utvecklas så att befintliga företag kan växa och nya etableras