Julkalender 2016 - Lucka 20

NÄRproducerat!

NÄRproducerat!

 Vårt vallöfte - Att kommunen ska eftersträva lokala inköp av varor och tjänster.

Detta gör vi genom att starta ett projekt för hållbar upphandling och göra en översyn av upphandlingspolicyn. Bland annat ska kommunen genom ett aktivt arbete med upphandlingar öka andelen närproducerade varor och ställa krav som motsvarar de svenska djurskyddsreglern.

Ytterligare aktiviteter för att stödja lokal produktion av varor och tjänster är vårt arbete för att förverkliga förslaget om en saluhall och vårt stöd till Blekinge Arkipelag och Arkipelagrutten som bidrar till utvecklingen av varor och tjänster inom turistnäringen.