Julkalender 2016 - Lucka 21

Vårt vallöfte - Vi ska fortsätta jobba för att en bättre infrastruktur. E22:ans flaskhalsar behöver byggas bort, järnvägskapaciteten utökas och vi ser transportkorridoren Baltic Link förverkligad.

Detta gör vi genom att tillsammans med bland annat Växjö och Kalmar samt det lokala näringslivet arbeta för en östlig dragning (via Växjö) av den nya höghastighetsbanan om den aktualiseras.

Kommunen lobbar också för att flaskhalsarna på E22:an, vid Jämjö och sträckan Nättraby/Björketorp åtgärdas men det gäller också att säkerställa att det lokala näringslivet och de gröna näringarna inte påverkas negativt genom orimliga transportvägar m.m..

Tågstopp i Rödeby är nu utrett men tyvärr med ett resultat som ger att frågan inte bedöms vara aktuell i nuläget.