Julkalender 2016 - Lucka 24

Vårt vallöfte - Vi ska genomföra fortsatta satsningar på förnyelsebara energikällor t.ex. solcellspaneler vid ny- och ombyggnationer. Detta skapar både en bättre miljö och nya arbetstillfällen i kommunen.

Satsningarna är i full gång:

  • Vi har Laddinfrastrukturprojektet med finansiering via drift o service och Naturvårdsverket. 8 laddpunkter internt inledningsvis, senare blir det stolpar för hemtjänst på tex Aspö, KKC, Kungsmarken. Vi kommer att få Fossilbränslefria öar när det gäller den egna verksamheten.
  • Vi har ett Tankställe för HVO (miljödiesel framställt på bl.a. slaktavfall) på gång och EON har visat intresse för en biogasmack.
  • En Elfordonspool är under uppbyggnad och det planeras för utbildningar i körteknik för att få ned fordonsskador och drivmedelskostnader.
  • Karlskronahems arbete med förnyelsebara energikällor som solenergi ska fortsätta att utvecklas vid om- och nybyggnation
  • Affärsverken AB har som mål att vara en motor för minskad klimatpåverkan genom utveckling av hållbara energilösningar
  • Kommunen har som mål att fortsätta satsa på elbilar och andra hållbara drivmedel

Kanske får vi också se en Giraffen 2.0, kombinerat solenergi och vindkraftverk framtaget av lokalt företag, på hamnplanen framöver? Vi kan däremot lova att Centerpartiet kommer att arbeta vidare med ovan punkter och många fler på detta tema under kommande år!

Nu avslutar vi denna kalender och önskar God jul och Gott nytt år från Centerpartiet i Karlskrona!