en budget som lyfter

Idag presenterar koalitionen mellan Centerpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna förslaget till budget för 2018.

Återigen levereras en budget i balans med ett överskottsmål på 2% vilket borgar för en stabil ekonomi även kommande år. Trots relativt oförändrade budgetramar sker en hel del positiva satsningar!

 Vi bygger bostäder i hela kommunen och arbetar nu in det tidigare arbetet med LIS planer (landsbygdsutveckling i sjönära läge) i översiktsplanen. Fortsatta satsningar på bredband och digitatisering av kommunala lokaler ger förutsättningar för god service oavsett ort. Båttrafiken utvecklas genom ny båtpendel till Hasslö.

Ett flertal satsningar görs för att öka kommunens attraktionskraft som arbetsgivare. Sänkt arbetstid från 37,5 till 37 timmar per vecka för verksamhetsnära personal inom Funtionsstöd- och Äldreförvaltningen. Det sker en lönesatsning för lärare och dessutom korrigeringar för osakliga löneskillnader i hela kommunen. Vi inför nya kanaler för medarbetare att själva påverka och lämna innovativa förslag för ökad kvalitet och/eller minskade kostnader.

Kulturen lyfts genom satsningar på teater, dans och konst på nya sätt och nya platser. Friluftslivet ska lyftas och ansvaret för detta ska säkras till förmån för både besökare och Karlskronabor.

Skolan bygger nytt, bygger om och bygger till. Nu tillsätts en styrgrupp för att möta behovet av en ny grund och gymnasieskola i centrala Karlskrona och man arbetar dessutom för ett nytt Vård och omsorgscollege.

 Vill du veta mer? Läs budgettexterna här!