Centerpartiets budget 2018 - närodlad politik

Under partistämman argumenterade Blekinges ombud Pernilla Persson för färre riktade statsbidrag! Centerpartiet lever som de lär och lägger nu 25 miljarder mer än regeringen som just generella bidrag till välfärden att fördelas lokalt. Närodlad politik!