Karlskrona
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Hur skapar vi ett hållbart fiske i Östersjön?

Hur skapar vi ett hållbart fiske i Östersjön?

Kristina Yngwe (C) riksdagsledamot och vice ordförande i Miljö- och Jordbruksutskottet ägnade en heldag åt fisket i Blekinge för att lära mer om fiskenäringen. Resan började i ett soligt Nogersund och avslutades i Karlskrona tillsammans med experter från länsstyrelsen och lokala fiskare från Karlskrona, Ronneby och Karlshamn.

Dagen innehöll många intressanta frågeställningar och spände över ett brett område från beredningsindustri till sportfiske. En återkommande punkt var dock regelkrångel. Fisket är kanske en av våra allra mest reglerade näringar och ofta råder delade meningar mellan experter och aktiva inom näringen om vad som är den rätta vägen till ett hållbart fiske.

Fiskekvoter avgör vad som får fiskas och hur mycket. Många gånger stämmer inte fördelningen med det fiskarna själva upplever. Säl och skarv medför stora skador på såväl utrustning som fångst och konkurrerar om de känsliga fiskbestånden. Kristina Yngwe menar att det krävs en förvaltning för både skarv och säl som medger jakt men säkerställer hållbara stammar. Detta saknas idag.

Kristina Yngwe kritiserar också de beslut som fattas på nationell nivå (läs regeringen) om ensidiga fiskestopp för svenska fiskare. En avsaknad av internationell samordning gör att insatsen blir verkningslös. De ensidiga stoppen bör ersättas med goda svenska exempel av hållbart fiske och företagande och ett ökat internationellt arbete.

En sak är alla eniga om, regelverket är inte anpassat för det småskaliga och kustnära fiske som bedrivs här i Blekinge. Även om meningarna kan vara delade i vissa detaljfrågor så har vi mycket att vinna på samverkan.

Kristina Yngwe konstaterade i slutet av dagen att de beslut som fattas nationellt kanske inte alltid fungerar lokalt och föreslog att fiskare och intressenter från Blekinge skulle komma upp till riksdagen för att beskriva situationen direkt för dem som idag fattar besluten. Det är närodlad politik i praktiken!