Karlskrona
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Effektiv och nära vård - temat för dagen!

Effektiv och nära vård - temat för dagen!

Anders W Jonsson, gruppledare för Centerpartiets i riksdagsgrupp och förste vice partiordförande, fick många goda exempel med sig från sitt besök i Karlskrona. Här tillsammans med de lokala centerpolitikerna Magnus Larsson, Ingrid Hermansson, Lars Karlsson och Pernilla Persson

Dagen började med en intressant inblick i dagens moderna sårvård från Sårcentrum i Blekinge tillsammans med Rut F Öien, distriktsläkare, docent i allmänmedicin och medicinskt ansvarig för Sårcentrum i Blekinge. Hon har hållit på med sårforskning sedan 1987 och var med och när det primärvårdsbaserade Sårcentrum i Blekinge startade 2003.

Under 2017 vann Sårcentrum i Blekinge det statusfyllda priset ”Guldskalpellen” med motiveringen: ”Sårcentrum Blekinge och RiksSår har visat att ett smart lärsystem, med kvalitetsregister i botten, kan minska lidande, onödiga kostnader och antibiotikaanvändning i en utsatt patientgrupp som få vill ta ansvar för. Genom att göra rätt från början, underlätta teamarbete och ständigt vidareutvecklas har deras satsning nått hela vägen fram i kampen mot de svårläkta såren”.

Det nämnda kvalitetsregistret RiksSår, omfattar drygt 7 000 av totalt 25 000 patienter med kroniska sår, och är ett framgångsrikt vapen i kampen för minskad förskrivning av antibiotika. I registerregistreringen ingår att sätta upp en behandlingsstrategi för hur såret ska behandlas och en såransvarig sjuksköterska kopplas också till patienten.

Sårcentrum har idag ansvar för både behandling, utveckling och forskning och genom en strukturerad sårvård sparar man både pengar och lidande. För Blekinges del handlar det om hela 7 MSEK per år genom förkortade läketider.

– Jag blev otroligt imponerad av verksamheten som gör det möjligt att spara både mycket lidande och pengar. Registret är en väldigt bra hjälpreda som jag tycker att staten borde finansiera, säger Anders.

Personal från Precare tillsammans med Anders

Dagen fortsatte sedan hos Precare som driver en vårdcentral i Kungsmarken och en läkarmottagning i Tving. Två mycket olika verksamheter men båda mycket populära hos allmänheten kanske för att man eftersträvar hög tillgänglighet både via telefon men också genom att erbjuda en öppen mottagning för obokade besök. Idag har man ca 7000 patienter listade och personalen utstrålar både stolthet och glädje över sin arbetsplats.

Primärvården är mycket viktig för att åstadkomma en sammanhållen vård med möjlighet att ta ett helhetsgrepp över patienten. God kontakt mellan primärvård och, exempelvis psykiatri eller socialtjänst, är av stor vikt för att tillhandahålla rätt behandling på rätt nivå.

-Av denna anledning är det viktigt att undvika så kallade ”staffettläkare” just i primärvården, där är det som viktigast att ha en långsiktig kontroll på den enskilde patienten menar Anders.

Tryckkammare

Från sårregister till primärvård och därefter till Försvarsmaktens Dykeri och Navalmedicinska centrum! Ett långt steg kan tyckas men det genomgående temat för dagen, primär och sårvård, visade sig upprepas även här. Det är inte bara vid dykolyckor som tryckkammare kommer väl till pass. Även komplicerad sårvård kan underlättas och läkningen påskyndas via behandling i tryckkammare.

Marinbasens tryckkammare används mestadels till olika tester och simuleringar men också vid behov till akuta behandlingar i samverkan mellan marinen och landstinget. Karlskrona och Göteborg är landets enda två tryckkammare som har öppet 24/7 för akuta behandlingar. Marinen och landstinget samverkar då genom att marinen tillhandahåller tryckkammare vi akuta behandlingar medan landstinget tillhandahåller kunnig personal vid vissa dykövningar.

Landstinget har förutom tillgång till marinens större tryckkammare också en egen liten enmans tryckkammare en så kallad ”Monoplace”. Den används förutom vid ordinarie akuta fall som rökgasförgiftning också vid sårvård och påskyndar läkningen genom att kroppen ”bombarderas med syre” och därmed stimulerar läkningen av svåra sårskador exempelvis strålningsskador. Här finns uppenbarligen ytterligare en stor potential där vi genom ny teknik kan minska lidande, påskynda läkning och därmed minska kostnader. 

Anders dag i Karlskrona avslutades därefter i Mariagården i Lyckeby med ett inspirerande tal inför ett 60-tal åhörare på Karlskrona Centerkrets årsmöte. En stor del av talet handlade naturligtvis om den kommande valrörelsen och Anders betonade vikten av att minska klyftorna i landet, förenkla regelverk så att fler kommer i arbete, skapa en miljöpolitik som ger faktiska resultat och trygghet för hela landet med en närvarande polis och en tillgänglig sjukvård.

Vi tackar Anders för besöket och hoppas att han inspirerats av de många innovativa lösningar och engagerade människor som vi träffat under dagen i Karlskrona!