Kampanj för landsbygden!

Denna veckan var det dags att kampanja för landsbygden! Sven Borén, Yaman Masri, Ingrid Hermansson och Johan von Reis var några av dem som tog chansen att möta väljare i Nättraby. Nedan syns några av de förslag vi har för att föra landsbygden framåt!

En levande landsbygd är beroende av livskraftiga företag, bra service och bra boenden. I dagarna har Centerpartiet presenterat fem frihetsreformer för att det ska bli enklare att leva, bygga och driva företag på landsbygden.

  • Avskaffa det generella strandskyddet – behåll i områden med stora naturvärden Strandskyddet är viktigt för att skydda stora naturvärden och ett tillgängligt friluftsliv. I Karlskrona har vi gott om sjöar och stränder per invånare och därför passar bäst en närodlad politik där kommunen tar ansvar för skyddsvärda områden.
  • Förenkla byggande utanför detaljplanelagt område Det som inte uttryckligen är förbjudet ska vara tillåtet! Det bör även finnas större frihet att få bygglov för samlad bebyggelse med flera hus i grupp utanför planlagda samhällen.
  • Ta bort bygglovskravet för fler företagslokaler knutna till gårdsbyggnader Landsbygden erbjuder goda förutsättningar för en blomstrande besöksnäring, men då måste det vara enkelt att bygga till ett café, en brygga eller en kanotuthyrning. En levande landsbygd är beroende av livskraftiga företag, bra service och bra boenden. I dagarna har Centerpartiet presenterat fem frihetsreformer för att det ska bli enklare att leva, bygga och driva företag på landsbygden.
  • Avskaffa kravet på hotelltillstånd för pensionatverksamhet på landsbygden Drift av pensionatverksamhet måste idag ha tillstånd från polismyndigheten. Polisen borde ägna sin tid åt brottsbekämpning, och den som vill öppna upp sitt hem för turister vara fri att göra så.
  • Inför gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker Med tillåten gårdsförsäljning skulle den växande industri som utgörs av små bryggerier, destillerier och vinodlare bli än viktigare jobbskapare framförallt på mindre orter och på landsbygden.

Nedskräpning med plast är ett gigantiskt problem. Totalt finns det mer än 150 miljarder ton plast i haven. Varje år dör en miljon fåglar och fler än 100 000 däggdjur i vattnet efter att ha ätit eller fastnat i plastavfallet. Det kostar väldigt mycket pengar att städa upp all plast. Dessutom ser det inte särskilt snyggt ut och nedskräpade områden upplevs ofta som otrygga. Sju av de tio vanligaste skräpen i strandnära miljöer och hav är plaster. Det handlar om engångsplaster med fossilt ursprung, som till exempel snabbmatsbehållare, sugrör och plastbestick. Så här kan vi inte fortsätta!

Att avveckla de fossila materialen innebär också möjligheter till utveckling av nya produkter baserade på biomassa. Detta är en del i det vi kallar ”grön tillväxt” där nya produkter kan utvecklas av förnybara alternativ. Ett stort steg på vägen mot en renare miljö och ett fossilfritt samhälle!

  • Centerpartiet föreslår att alla engångsartiklar i plast som sugrör, bestick, glas, omrörare och snabbmatsbehållare ska fasas ut till 2020