Med hopp och framtidstro står Centerpartiet för alla människors lika värde!

En härligt solig dag deltog Centerpartiet och CUF i årets PRIDE parad i Karlskrona. Kunde du inte delta? Här kommer ett litet bildspel från paraden!