Det duger inte att stoppa huvudet i sanden i klimatfrågan!

Sommarens värme och torka är en stark väckarklocka för vad som är att vänta om klimatförändringarna med olika typer av extremväder blir verklighet. Det krävs handling såväl lokalt som nationellt och globalt.

–”Det här är en ödesfråga för oss alla” säger Magnus Larsson (C) kommunalråd Karlskrona i samband med att partiet presenterar en rad skarpa förslag på miljö- och klimatområdet.

Transportsektorn är fortfarande en av våra stora utsläppskällor. Centerpartiet i Karlskrona vill ställa om kommunens maskin- och fordonspark till fossilbränslefritt senast 2022. Även för kollektivtrafiken krävs det ett snabbare omställningstempo där elbussar är en bra lösning för staden och biogas lämpligt för de längre resorna säger Magnus Larsson (C) i en kommentar.

Bättre infrastruktur för gående och cyklister och särskilda bussfiler är viktiga delar för att det ska bli attraktivt för betydligt fler välja bort bilen. –”Därtill är det alldeles nödvändigt med en ordentlig upprustning av järnvägen”, menar Magnus Larsson (C). –”Resenärer måste veta att de kan komma fram och hem i tid för att tåg ska bli ett trovärdigt alternativ.”

Andra viktiga bitar bland Centerpartiets lokala förslag handlar om att binda koldioxid genom ett ökat byggande i trä. Åtgärder som främjar ett rent vatten och en ren Östersjö står också högt på Agendan.

-”Det duger inte att stoppa huvudet i sanden i klimatfrågan”, avslutar Magnus Larsson (C) med en känga tydligt riktad till SD.