En bro över Ramdalaslätten - Galet eller genialt?

Det är hög tid att uppvärdera åkermarken och att tänka "utanför boxen" Detta har Centerpartiet nu gjort och lägger fram ett mycket intressant förslag till Trafikverket.

-Tanken kändes galen först men ju mer underlag jag fick fram desto mer logisk blev denna lösning, säger Johan Genestig orförande i Jämjöbygdens Centeravdelning.

– Vi har kikat på en rapport från det välkända konsultföretaget Ramboll. Det går att använda byggteknik för höghastighetståg för att bygga motorväg på en viadukt över åkermark, inte genom. I Polen har flera stora motorvägar byggs på liknande sätt och Trafikverket har nu chansen att använda sin kompetens inom järnväg för att hitta en miljövänlig dragning över Ramdalaslätten, säger Johan Genestig.

– Åkermark går inte att återställa och förslaget är också mer skonsamt för övrig natur och djurliv. Det är dags att tänka nytt när klockan är fem i tolv för klimatet slår Johan Genestig fast.

Enligt denna rapport blir det inte så dyrt som man först kunde tro. Det krävs inte samma omfattning av materialtransporter och framför allt så krävs inte allt arbete med fyllnadsmassor till vägbanan, säger Johan Genestig.

Målet är att få gehör för det nya förslaget hos Trafikverket. Vi väntar med spänning och håller tummarna!