Karlskrona
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / En utvecklande resa med Kristina Yngwe genom Karlskronas landsbygd!

En utvecklande resa med Kristina Yngwe genom Karlskronas landsbygd!

Kristina Yngwe, Centerpartiets landsbygdspolitiske talesperson passade under måndagen på att besöka Karlskrona för att lära sig mer om möjligheter och utmaningar för våra entreprenörer på landsbygden. Det blev ett givande besök där där Karlskrona visade sig från sin bästa sida i skenet av novembersolen.

Besöket startade i Södra Flymens naturreservat där skogsägare och representanter från Södra beskrev och visade konkreta exempel på skog som angripits av granbarkborren. För att hindra spridningen av granbarkborre åläggs enskilda skogsägare att hålla koll på sin skog och snabbt avverka de träd som angrips för att förhindra spridningen. Detta gäller tyvärr inte för naturreservaten som har särskilda skötselregler och därmed drabbas näraliggande skogsfastigheter hårt av barkborreangrepp. Problemet är tudelat, dels handlar det om att lösa problematiken runt barkborren på sikt men det handlar också om ersättning till de enskilda skogsägare som förlorar stora belopp på grund av näraliggande naturreservat där barkborreangripna träd inte avverkas i tid.

Från den döda granskogen i Södra Flymen styrde vi mot Holmsjö och Skogtorps gård. Skogtorps gård har genom så kallade LIS områden (Landsbygdsutveckling I Strandnära läge) fått möjlighet att skapa attraktiva stugor i strandnära läge. Stugor som nu lockar jakt och fiskeintresserade besökare men också stressade storstadsbor som vill njuta av lugnet och tystnaden med naturen precis in på knuten. Anläggningen drivs av Joakim Åkesson men vi fick denna dag en mycket professionell rundvisning av hans föräldrar, Anne och Åke. En familj av entreprenörer som ser möjligheter i det mesta. Bland annat blev vedstapeln gavel till en bastu och jordkällaren blev en bakstuga.

Nästa stopp blev Askunga Dovvilt & Café där Jill och Peter Widebrandt hälsade välkommen med en fantastisk viltbuffé. Under maten berättade de om Askunga och utvecklingen av dagens verksamhet. Gårdens produktion av hjort och nötkött har kompletterats med gårdsbutik och ett gårdscafé där produkterna kan avnjutas på plats. Alla dessa verksamheter är omgärdade av stora regelverk och det kan vara svårt för en mindre företagare att navigera rätt. Man efterlyser en mer stöttande hantering från berörda myndigheter där man får hjälp att göra rätt från början istället för efterverkningar då något blivit fel.

Efter maten kom Mattias Holmquist, biosfärsamordnare från Blekinge Arkipelag och berättade om utvecklingen av hållbart företagande och besöksnäring i vårt känsliga biosfärområde. Inom konceptet ARK56 har en sammanhängande led skapats genom hela Blekinges kustområde. Här finns möjlighet att ta sig fram till fots, via cykel, kajak och skärgårdsbåt. På leden har också skapats noder med service som kajak och cykeluthyrning eller boende. Ett mycket intressant koncept som förhoppningsvis gör att fler kan upptäcka vår vackra skärgård men utan alltför stor miljöbelastning.

Sista stopp på dagen blev Centerkretsens höstmöte i Sibbamåla bygdegård. Torsten Olausson inledde och berättade om den positiva utvecklingen av bygden och hembygdsgården som alltjämt fortgår. Därefter var det dags för utdelningen av årets BeBo Landsbygdspris som i år gick till Jonas och Emma Therese Lindström. De har ordnat med flera bostäder i Holmsjö som bl.a. även ger studenter möjlighet att bo på landsbygden utan att själva behöva ta steget att bli husägare med allt vad det innebär. En mycket värdefull insats för lokal landsbygdsutveckling.

Kvällen avslutades sen med ett tal av Kristina Yngwe där hon tog upp Centerpartiets förslag till frihetsreformer för landsbygden. Dessa finns med i de punkter som ingår i Januariavtalet. Frihetsreformerna består av flera delar bland annat politik för att minska regelkrångel som strandskyddsregler anpassade för Stockholm, förbud för gårdsförsäljning och andra hinder för kommunikationer och styrmedel som tyvärr missgynnar landsbygden.

Det handlar också om möjligheten till egenmakt för den enskilde med ett värdigt bemötande av myndigheter där myndigheterna ska arbeta främjande snarare än kontrollerande exempelvis som Rättviksmodellen, där vi decentraliserar makt och myndigheter och där regioner och länsstyrelser samordnas.

För våra skogs och lantbruksföretag är det särskilt viktigt att värna äganderätten och ge långsiktiga spelregler. Utredning om nyckelbiotoper och hantering runt dessa måste rättas till. 30 MSEK finns avsatta till skogsvårdsstyrelsen för utveckling av metoder mot granbarkborren och man ska också utredan hur vi kan utveckla ett fossilfritt lantbruk. Kristina noterar också att det idag finns bra stöd för uppstart av företag men att det saknas stöd för att skala upp vilket gör att vi tar fram innovationer som sen produceras utomlands. Här finns mer jobba att göra!

Vi hoppas nu att besöket i Karlskrona bidragit med nya erfarenheter och önskar Kristina lycka till med arbetet i riksdagen, i det verkställande utskottet och i rollen som ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet.