Mer pengar till välfärden!

Den styrande koalitionen i Karlskrona, Centerpartiet tillsammans med Socialdemokraterna och Liberalerna, tillskjuter nu välfärdspengar där de gör bäst nytta. Vi väljer att använda dem bland annat för satsningar inom elevhälsa, arbeta bort köer till LSS-boende och daglig verksamhet samt inom äldreomsorgen.

  • Funktionsstödsnämnden: 7 miljoner. Funktionsstödsnämnden arbetar aktivt med att verkställa beslutade insatser. Tillskottet ska användas för åtgärder att förstärka daglig verksamhet, korttidsboende och LSS-boende.
  • Kunskapsnämnden: 5.5 miljoner. Vi tillför extra resurser för att minska psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. En del i detta arbete är att anställa lärarassistenter.
  • Äldrenämnden: 7 miljoner. Tillskottet fördelas för att stärka upp verksamheten för våra äldre kommuninvånare. De extra resurserna kan också användas för åtgärder och aktiviteter för att minska ensamhet bland äldre.
  • Arbetsmarknadsnämnden: 2 miljoner. Pengarna ska användas till åtgärder för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
  • Kultur & Fritidsnämnden: 1 miljon. Vi vill utveckla kommunens fritidsgårdar i samverkan med föreningslivet. Vi vill också ge alla barn och ungdomar rätt till en meningsfull fritid genom att införa en fritidsbank/bibliotek, gärna i samarbete med Funktionsstödsförvaltningen.
  • Välfärdsreserv: 11 miljoner. Det extra tillskott om 11 miljoner kronor som M, KD, V och SD drev igenom används som en välfärdsreserv. Orsaken till detta är bland annat den osäkerhet som finns i dessa pengar. De resurser som riksdagen tidigare tillskjutit, till bland annat lärarassistenter är med bland dessa 11 miljoner.