10 miljoner till Karlskronas företagare och föreningar!

Idag har kommunens krisledningsnämnd aktiverats för första gången under Corona-perioden för att anta ett nytt stödpaket för näringsliv och föreningsliv. Paketet är på 10 miljoner kronor och riktas mot småföretagen och de mest utsatta branscherna. Det handlar bl.a. om avgiftsbefrielse för tillsyn, fri markupplåtelse för uteserveringar och torghandel och stöd till föreningar för uteblivna arrangemang.

Det är en styrka att paketet kunnat arbetas fram och antas i bred politisk enighet. Stödpaketet inkluderar även småföretag och föreningar på landsbygd och i skärgård vilket har varit viktiga bitar för Centerpartiet säger kommunalråd Magnus Larsson (C) i en kommentar.

Detta är delarna i paketet:

  • 2 miljoner upplåtelse av mark och avgiftsbefrielse uteservering och torghandel samt möjlighet att utöka serveringsytor utomhus
  • 3 miljoner tillstånds-och tillsynsavgifter för livsmedel och alkohol till drabbade branscher
  • 3 miljoner till sommargåva som uppskattning till kommunmedarbetare för att uppmuntra köp i lokala restauranger och butiker
  • 1 miljon till stöd för föreningar för uteblivna arrangemang
  • 1 miljon i stöd till besöksnäring och andra åtgärder som genomförs till följd av pandemin som näringslivschef och kommundirektör får hantera och återrapportera om.