Första digitala ÅRsmötet för Karlskrona Centerkrets!

Karlskrona Centerkrets höll det första digitala årsmötet torsdagen den 18 februari. Trots det något ovana formatet samlade mötet drygt 30 deltagare.

Årsmötet inleddes av riksdagsman Magnus Ek, Centerpartiets talesperson i miljöfrågor.

Magnus Ek började med att presentera sig själv och det pågående arbetet med klimatet i riksdagen. Detta ur flera perspektiv. Först det politiska klimatet där ytterlighetspartier förändrar det politiska landskapet både här i Sverige och i övriga världen. För att möta dessa ytterligheter krävs en stark och oberoende liberal kraft i mitten.

Denna liberala kraft är minst lika viktig också för det fortsatta arbetet med att minska vår klimat- och miljöpåverkan. Bland annat genom införandet av en cirkulär ekonomi där råvaror återvinns och återanvänds samt en klok användning av landets råvaror. Här ställdes en del frågor angående EU:s definition av hållbar energi samt den svenska skogsutredningen. Magnus framhöll vikten av en hållbar skogspolitik som fungerar såväl för klimatet som för markägarna. Vid en övergång till alltfler eldrivna fordon skapas en liknande problematik runt den ökade utvinningen av mineraler för batterier. Även landets eldistribution kräver stora åtgärder som påverkar markägare och kringboende för att möta kommande ökning av elanvändningen. Det finns alltså många utmaningar men Magnus Ek var också noga med att påpeka möjligheterna, inte minst för landsbygden.

I de efterföljande årsmötesförhandlingarna gavs styrelsen från 2020, med Ingrid Hermansson i spetsen, förnyat förtroende inför 2021. Karlskrona Centerkrets har aktiva medlemmar och under året har elva motionerna inkommit. Samtliga behandlades positivt av årsmötet med bifall i hela eller delar av motionärens intentioner och önskemål. Motionerna spände över ett brett område från tillgängliga bibliotek, rimliga pensionsnivåer och subventionerad TBE-vaccin till stärkt skydd av betes och åkermark.