Landsbygdsutveckling i smått och stort

Idag har kommunstyrelsen tagit beslut om att dela ut nästan 2 miljoner kronor till landsbygds-och skärgårdsutveckling ur den pott som kallas Landsbygds-och Skärgårdsmiljonerna.

Kommunens insatser växlas upp mångdubbelt med ideellt arbete och egna medel av våra föreningar. 23 ansökningar beviljades pengar i första omgången. Utöver de som redovisas på bifogade bilder tillkom en ansökan om badplats i Holmsjö.

Ytterligare någon ansökan kan bli aktuell att stödja i ett senare skede.