Centerpartiets Kommentarer till kommunens årsredovisning 2021

Tittar vi tillbaka på 2021 så kan vi ändå säga att det varit ett bra år för kommunen. Vi har klarat ut en besvärlig pandemi på ett bra sätt. Verksamheterna har varit kreativa och flexibla för att hitta lösningar. All heder åt kommunens personal. Kommunen har en bra och stabil ekonomi även om vi vet att de nationella stöden varit stora under pandemin och att tuffare tider är att vänta. Senaste trygghetsmätningen visar att Karlskrona upplevs som en trygg kommun. Vi ser också att befolkningen återigen ökar och att många av kommunens företag planerare för expansion och tillväxt. Jag hoppas innerligt att kriget i Ukraina inte ska ändra på förutsättningarna alltför mycket.

Under 2021 kom det nya hållbarhetsprogrammet på plats. Vi tog ett rejält skutt uppåt i miljörankingen till plats 60 totalt och plats 13 i kategorin mindre städer. Vi kommer att fortsätta att vässa vårt miljöarbete och har högre ambitioner än så. Karlskrona kommun ska vara en förebild inom miljöområdet, vi ska ställa om till förnyelsebara och hållbara energikällor och vi ska göra vår del av Parisavtalet.

Vi tog beslut om En ny tillsyns taxa som börjar gälla i år. En taxa som upplevs som mer rättvis och för större miljönytta än tidigare upplägg. Bra för företagande och bra för miljö.

Det är glädjande att se att Karlskrona upplevs som en bra plats att verka och bo på. Antalet startbesked för byggande ökar liksom antalet slutbesked. Vi planerar för 500 nya bostäder per år och vi har snart en ny Översiktsplan på plats som ger utrymme för tillväxt och utveckling i hela kommunen.

I årsredovisningen ser vi att bredbandsbyggandet är långt kommet.

Tittar vi på uppdragen så vill jag särskilt lyfta att vi gjort insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och vi har förberett för ett IOP med kvinnojouren. Genom miljöpengen har vi stöttat Allhallen i Holmsjö med deras investering i solcellspaneler. I samverkan med regionen har hemsändningsbidraget höjts vilket är viktigt för värna lanthandeln och servicen på landsbygden. Vi har satsat på strategiska markköp för verksamheter och bostäder och en ödehusinventering har genomförts i syftet att öka antal bostäder på landsbygden.

Magnus Larsson