Tillgång till hjärtstartare i hela kommunen.

Tillgång till en hjärtstartare kan rädda liv. Jörgen Johansson och Pernilla Persson motioner i Karlskrona kommun i denna viktiga fråga.

Tillgång till en hjärtstartare kan rädda liv. Vid plötsligt hjärtstopp är det viktigt att omedelbart sätta igång med HLR. Näst steg är att med hjälp av en hjärtstartare göra försök att få igång hjärtat. Den lokala räddningstjänstens närhet kan innebära att de är snabbare på plats än ambulans. Deras insats med rätt utrustning och kompetens är viktig, den lokala närvaron och närhet varierar tidsmässigt och är ojämt fördelad i kommunen. Även tillgången till privata hjärtstartare varier stort beroende var i kommunen som hjärtstoppet inträffar. Ibland kan det finnas hjärtstartare i närheten men kan vara inlåst.

Via appen SMS livräddare kan man hitta närmaste hjärtstartare, under förutsättning att den är registrerad.

Närhet till hjärtstartare är helt beroende var man befinner sig. På landsbygden kan avståndet mellan tillgängliga hjärtstartare var stort. Det kan vara avgörande för att rädda liv.

Karlskrona kommun i samverkan med region, privata aktörer och föreningar, borde kunna med olika lösningar öka tätheten av hjärtstartare i hela kommunen. Ett tidsmål, borde sättas om längsta acceptabla tid för att nå en tillgänglig hjärtstartare.

Undertecknad yrkat på

att Karlskrona kommun utreder förutsättningarna för att öka tillgången till hjärtstartare i hela kommunen

Pernilla Persson och Jörgen Johansson