Britt-Marie Havby

Personbild


Jag är 72 år och pensionär. Innan pensionen jobbade jag som företagsekonom. De senaste 20 åren var jag anställd i Karlskrona kommun, först som informatör och de senaste 10 åren som landsbygdsutvecklare.

Jag bor med min make på en gammal släktgård inom Fridlevstad församling, där vi bedriver skogsbruk och hjortuppfödning.

Jag är centerpartist för att Centerpartiet är det enda parti som kämpar för och förstår landsbygdens villkor. Jag anser att man skalll kunna leva ett rikt liv även på landet. Landsbygdsborna och företagen där skall ha samma möjligheter och förutsättningar som i staden.

Mina hjärtefrågor:

  • Fler bostäder, framförallt hyresrätter i Holmsjö, Tving och Fridlevstad för ungdomar och äldre. Äldre personer med hus skall ha valmöjlighet att bo kvar på orten även om man säljer sitt hus.
  • Samma möjlighet till fritidsgårdsverksamhet och andra aktiviteter för ungdomar på landsbygden som i staden.
  • Att få tillbaka distriktsköterskan i Holmsjö.
  • Fler poliser och ökad trygghet på landsbygden.
  • Förenkla regelverket för småföretagen.
  • En säkrare riksväg 28 utan farliga svackor och utfarter samt säkra gång- och cykelvägar i Holmsjö, Tving och Fridlevstad.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.