Ingrid Hermansson

Personbild


Jag är 54 år och utbildad förskollärare som bor i Nättraby. Jag har mitt arbete på en förskola på Saltö och arbetar en del som pedagog.

Min politiska drivkraft är att jag vill se ett samhälle som håller ihop både socialt och regionalt. Min grundsyn är också att vi måste få ett mer medmänskligt samhälle.

Jag har en lång erfarenhet av politiskt arbete inom Centerpartiet. Bland annat har jag varit med och arbetat fram Centerpartiets välfärdsprogram.

Uppdrag idag:

Jag har framför allt två tunga politiska uppdrag som ordförande i Socialnämnden och ledamot i Regionstyrelsens arbetsutskott. Jag har en lång erfarenhet av politik på kommunal nivå bland annat som ledamot i Karlskrona kommunfullmäktige, Blekinge vårdförbund och det finansiella samordningsförbundet FINSAM.

Den sista mandatperioden har jag även verkat på regional nivå i Region Blekinge och nu också på nationell nivå i ett uppdrag för Sveriges kommmuner och Landsting (SKL) där jag deltar i en beredning som arbetar med socialpolitik.

Hjärtefrågor:

  • Jag vill se ett land som håller ihop både socialt och regionalt
  • Trygghetsfrågor med fler poliser lokalt
  • Fler instegsjobb för en bättre integration
  • Medmänsklighet

Andra frågor som jag tycker är viktiga är:

  • Utbildningsmöjligheter i länet så vi klarar av kompetensförsörjning
  • Matchning av kompetens till företag och offentlig sektor
  • Bättre utbyggd kommunikation i hela kommunen/regionen
  • Sydostlänken måste byggas för både persontrafik och godstrafik
  • Hur vi ska utveckla HELA länet från väst-öst
  • Kustlandskapet till skogsbygden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.