Johan von Reis

Personbild


Jag är 39 år, född och uppvuxen i Karlskrona.

Jag har idag ett antal olika timvikariat inom Karlskrona Kommun som en del av mina studier i hur det kommunala arbetet fungerar. Samtidigt som jag skapar min egna form av medborgarlön (Universal Basis Income) som jag anser är framtiden. En framtid där individen ges möjlighet att förverkliga sig själv utefter de förutsättningar som varje kommuninvånare har.

Jag engagerade mig som politiker eftersom jag är övertygad om att stora förändringar behöver ske, inte minst inom de traditionella partierna men även i samhället i stort. Över hela världen ser vi hur människor tappar tron på de historier vi byggt upp att leva efter. Inte minst den eviga jakten på lycka i form av konstant tillväxt, både i stort men främst för individen. Där människor inte längre tror på ett tänk där det bara är accepterat att alla tror på samma sätt. Det är dags att vi ser framåt och skrotar de system som vi byggt upp baserade på det industriella samhället och skapar ett nytt samhälle som är i linje med hur individ och samhälle fungerar idag.

 

Uppdrag idag:

Jag är idag ersättare i Socialnämnden och Socialnämndens Arbetsutskott. Jag vikarierar inom Funktionsstödsförvaltningen och de kommunala grundskolorna som en del av mitt uppdrag att bli en kommunalpolitiker som är beredd på att genomföra de nödvändiga förändringarna.

Hjärtefrågor:

  • Vara med och föra Karlskrona genom de oundvikliga förändringar vi står inför
  • Se till att Karlskrona Kommun möter alla individer på individens nivå, utan någon skuld och skam
  • Att varje del av kommunen arbetar åt gemensamt håll
  • Öka kompetensen och ledarskapet för alla
  • Barn och ungdomars rätt
  • Rättigheter för individer med olika nedsättningar, tillfälliga som konstanta
  • Mänskliga fri- och rättigheter
  • Företagare och individer som ger av sin tid och engagemang till Karlskrona

Övriga frågor

  • Vara en motvikt till den utbredda identitetspolitik som förs

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.