Jörgen Johansson

Personbild


Jag är 55 år lantbrukare på min gård i Gåsamåla där jag är född och uppvuxen. Driver skogsbruk, har mindre djurproduktion för att hålla landskapet öppet och har även tre hus för uthyrning till permanentboende. Detta gör jag med hjälp av sambo och mina fyra barn.

Förutom politik och mitt företag har jag engagemang inom Södra Skogsägarna där jag är ordförande i Karlskrona skogsbruksområde , samt inom LRF och vår lokala intresseförening.

Uppdrag idag:

Jag är ledamot i Kommunfullmäktige, Drift och servicenämnden och i Trafikutskottet.

Hjärtefrågor:

  •  Samverkan kommun - föreningsliv
  • Bygg mera med trä
  • Slå vakt om stödet till enskilda vägar
  • Fler cykelvägar i hela kommunen
  • Fiber till alla, även på landsbygden
  • Underlätta för småföretagen
  • Starta ett nytt bebo-landsbygdsprojekt

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.