Magnus Larsson

Personbild


Jag heter Magnus Larsson är 51 år och bor i Torhamn. Just nu är jag tjänstledig från mitt jobb som ingenjör vid Saab Kockums för att istället kunna vara kommunalråd i Karlskrona.

Mina ansvarsområden är främst miljö och samhällsbyggnad samt landsbygd och skärgård. Det här är frågor som också ligger mig extra varmt om hjärtat. Det var framförallt miljöfrågorna som ledde till att jag en gång valde att engagera mig politiskt för Centerpartiet.

Mina fritidsintressen handlar främst om sport och trädgård. 

Uppdrag idag:

Kommunalråd och gruppledare för Centerpartiet i Karlskrona. Ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mina Hjärtefrågor:

  • Utveckling i hela kommunen. Det handlar om bredband, bostäder, tillgång på samhällsservice, kollektivtrafik och mycket mer.
  • Ett ansvarsfullt miljö- och klimatarbete.
  • Trygghet i hela kommunen med närvarande poliser som också kan jobba förebyggande.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.