Karlskrona
Centerpartiet lokalt

Kandidater till kommunfullmäktige 2018 - KArlskrona kommun

 1. Magnus Larsson, 51 år ingenjör Torhamn
 2. Maria Persson, 46 år förskollärare Lyckeby
 3. Jörgen Johansson, 55 år lantbrukare Gåsamåla
 4. Ingrid Hermansson, 54 år förskollärare Nättraby
 5. Johan Genestig, 54 år miljöräddningshandläggare Sturkö
 6. Ingela Abramsson, 52 år sjuksköterska Ramdala
 7. Lars Karlsson, 58 år lant- och skogsbrukare Bettamåla
 8. Pernilla Persson, 39 år barnsjuksköterska Kättilsmåla
 9. Johan von Reis, 38 år medmänniska Nättraby
 10. Britt-Marie Havby, 72 år skogsbonde Fridlevstad
 11. Fredrik Karlsson, 43 år museipedagog Lönnemåla
 12. Malin Wästfelt, 46 år entreprenör Nättraby
 13. Roger Arvidsson, 53 år sjukvårdslärare Persmåla
 14. Sven Borén, 46 år forskare Karlskrona
 15. Cecilia Runesson, 29 år lärare Offamåla
 16. Ann-Louise Trulsson, 52 år präst, civilekonom Senoren
 17. Claes Gustavsson, 62 år företagare Tävetorp
 18. Agnetha Persson, 72 år f.d. lärare Karlskrona
 19. Nils Jedhammar, 72 år pensionär Holmsjö
 20. Nasir Khaja Akmad, 34 år datatekniker, lärare Rödeby
 21. Gunilla Gustavsson, 53 år politisk sekreterare Senoren
 22. Yaman Masri, 27 år kemist, amnestyaktivist Karlskrona
 23. Per Pettersson, 21 år lantarbetare Torhamn
 24. Katarina Johansson, 57 år ekonom Torhamn
 25. Cecilia Nilsson, 36 år transportplanerare Holmsjö
 26. Magnus Carlsson, 28 år egenföretagare Dragda
 27. Julia Johansson, 24 år kock Lönnemåla
 28. Jean Pierre Candiotti Bustamante, 33 år hållbarhetskonsult Karlskrona
 29. Kennet Henningsson, 45 år adjunkt, konsult Nättraby
 30. Lena Kockum, 62 år undersköterska Sturkö
 31. Eskil Johansson, 60 år verkstadsmekaniker Ramdala
 32. Anna Havby, 74 år pensionär Holmsjö