Karlskrona
Centerpartiet lokalt

Kandidater till Landsting och region 2018

 1. Lars Karlsson, 58 år lant- och skogsbrukare Bettamåla
 2. Ingrid Hermansson, 54 år förskollärare Nättraby
 3. Eva Franksson Colliander, 66 år företagare, livscoach Lilla Räfsmåla
 4. Claes Gustavsson, 62 år företagare Nättraby
 5. Mats Andersson, 62 år ekonom Ramdala
 6. Malin Wästfelt, 46 år entreprenör Nättraby
 7. Johan Genestig, 54 år miljöräddningshandläggare Sturkö
 8. Maria Persson, 46 år förskollärare Karlskrona
 9. Roger Arvidsson, 53 år sjukvårdslärare Persmåla
 10. Kennet Henningsson, 45 år adjunkt, konsult Nättraby
 11. Pernilla Persson, 39 år barnsjuksköterska Kättilsmåla
 12. Sven Borén, 46 år forskare Karlskrona
 13. Cecilia Nilsson, 36 år transportplanerare Holmsjö
 14. Bernt Runesson, 59 år lantbrukare Offamåla
 15. Nasir Khaja Akmad, 34 år datatekniker, lärare Karlskrona
 16. Yaman Masri, 27 år kemist, amnestyaktivist Karlskrona
 17. Ingela Abramsson, 52 år sjuksköterska Ramdala
 18. Johan von Reis, 38 år medmänniska Nättraby
 19. Nils Jedhammar, 73 år pensionär Holmsjö
 20. Eskil Johansson, 60 år verkstadsmekaniker Ramdala
 21. Jean Pierre Candiotti Bustamante, 33 år hållbarhetskonsult Karlskrona
 22. Per Pettersson, 21 år lantarbetare Torhamn