Vi skapar möjligheter för hela kommunen att växa

Samhället i stort fortsätter att gå mot en ökad centralisering av olika samhällstjänster. Vi vill bryta den trenden i Karlskrona kommun och satsa på decentralisering. Oavsett var i kommunen du väljer att bo så ska du kunna arbeta, studera, verka och åldras i närområdet.

Du kanske arbetar inom någon kommunal servicefunktion eller har ett företag i det närbelägna företagshotellet/hubb. Självklart finns det säkra cykelvägar och du cyklar ofta både till förskolan och arbetet. De större barnen kan cykla själva både till skolan och till eftermiddagens aktiviteter på den lokala fritidsgården, idrottsplatsen eller biblioteket. Kanske det också kan bli ett besök hos mormor och morfar på det lokala trygghetsboendet. En jordnära livsstil som är bra för både dig, din familj och miljön.

Därför vill vi göra det enkelt för dig att bo, jobba, studera och driva företag i hela kommunen genom att sprida kommunal verksamhet och service jämnt fördelat över hela kommunen. Du ska helt enkelt kunna bosätta dig var du vill utan att hamna utanför samhällets grundläggande service.

Centerpartiet i Karlskrona vill:

 • Se grundskolor och förskolor, trygghetsboenden och seniorboenden och mötesplatser med rimliga hyresnivåer i hela kommunen.
 • Fortsätta att stötta servicen på landsbygden via hemsändningsbidrag till landsbygdsaffärer och tidningsutdelare.
 • Verka för fler bostäder i olika former på fler orter.
 • Underlätta insamling av sorterat avfall över hela kommunen.
 • Utveckla kollektivtrafiken för stad, skärgård och land.
 • Hantera parkeringar likvärdigt i hela kommunen.
 • Stötta skötseln av de enskilda vägarna.
 • Se till att det finns hamnar och båtplatser tillgängligt för både näring och fritid.
 • Säkra transporter för alla med bredare och ljusare vägar.
 • Betona vikten av cykel och gångbanor på landsbygden. Motorväg för cykel behövs på vissa sträckor.
 • Skapa säkra järnvägsövergångarna.
 • Erbjuda hjälp till de som är osäkra och riskerar att komma i ett digitalt utanförskap då allt fler tjänster digitaliseras.
 • Öka öppettiderna och tillgänglighet på de fasta biblioteken och komplettera med det mobila biblioteket där bibliotek saknas.
 • Skapa generationsöverskridande mötesplatser för spontanidrott och rekreation i hela kommunen.
 • Införa en Kulturbuss som ska säkra tillgång till kultur i hela kommunen.
 • Bygga en tredje isyta anpassad och vikt för konståkning, curling och allmänhetens åkning.
 • Bygga en 50 meters simhall i någon av serviceorterna.
 • Bygga en fullstor idrottshall i någon av serviceorterna.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.