1. Magnus Larsson

Personbild


Jag heter Magnus Larsson, är 55 år och bor i Torhamn. Jag har en bakgrund som konstruktör inom el och elektronik på Saab Kockums men är nu tjänstledig för att istället kunna vara kommunalråd i Karlskrona.

Mina ansvarsområden i denna roll är främst miljö och samhällsbyggnad samt landsbygd och skärgård. Det här är frågor som också ligger mig extra varmt om hjärtat. Det var framförallt miljöfrågorna som ledde till att jag en gång valde att engagera mig politiskt för Centerpartiet.

Mina fritidsintressen handlar främst om sport och trädgård. 

MINA HJÄRTEFRÅGOR:

  • Miljö och samhällsbyggnad.
  • En levande landsbygd och skärgård.

UPPDRAG IDAG:

Kommunalråd och gruppledare för Centerpartiet i Karlskrona. Ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.