4. Pernilla Persson

Personbild


Jag heter Pernilla Persson och är 43 år gammal. Jag bor med sambo och våra tre barn på en skogsgård utanför Kättilsmåla.

Jag jobbar som barnsjuksköterska på neo och hjälper där, oavsett tidpunkt, för tidigt födda barn och bebisar som är sjuka när de föds.

För mig var Centerpartiet ett självklart val därför att man stred för bättre villkor i hela landet och hela kommunen. Stad och land hänger ihop. Därför är satsning på utbyggnad av bredband nödvändigt. Det är vår tids motsvarighet till elektrifieringen i början på 1900-talet.

En annan viktig fråga för mig var miljöpolitiken. Vi måste vara rädd om vår miljö- vi har bara en planet och ser gärna morot före piska dvs att man i första hand premierar goda exempel.

Mina Hjärtefrågor:

  • Alla barn i hela kommunen ska ha rätt till en bra förskola och skola på nära håll. Modern teknik kan hjälpa till att upprätthålla god kvalite på undervisningen.
  • Satsning på tidiga insatser i skolan. Alla barn ska kunna läsa när de går ut 1:a klass.
  • Satsa på samverkan mellan skola, socialtjänst, habilitering och barn och ungdomspsykiatrin gärna med skolan som bas. Alla ungar är våra barn.
  • Bättre kommunikationer både när det gäller fiber och bussar i hela kommunen.
  • Minska administrationen i vården. Vårdpersonal ska göra det de är utbildade för.

Uppdrag idag:

Vice ordförande i Kunskapsnämnden och ersättare i Kommunfullmäktige. 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.