9. Ingela Abrahamsson

Personbild


Jag heter Ingela och har plötsligt blivit 56 år! Min stora trädgård är delvis vildvuxen o har delvis rabatter med blommor, men den är min och jag gillar den. Vem bestämmer vad som är perfekt? Huset delar jag med sambon och numera bara yngste sonen och 4 keliga katter.

Mitt arbete som sjuksköterska på geriatriken på sjukhuset är väldigt tungt både fysiskt och psykiskt men jag älskar mina äldre patienter. Att se dom bli piggare är värd allt jobb.

Jag väljer Centerpartiet alla dagar i veckan sen 18- årsåldern! Ett jordnära och rimligt parti med realistiska förslag som gör att du kan bo och jobba i hela Sverige. Du som enskild människa blir lyssnad på, tar ansvar och får välja.

MINA HJÄRTEFRÅGOR:

  • Du som har en funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter som andra. Daglig verksamhet behöver utvecklas mer mot privata företag, med stöd förstås, så att alla har ett jobb som passar. Din fritid ska du kunna utnyttja som du själv vill. Viktigast av allt är att du förstår vad som menas och att personal förstår dig.
  • Personal i vård/ omsorg i kommunen och på sjukhuset måste få fler kollegor, med rätt kompetens och vilja för att inte patientsäkerheten ska äventyras ytterligare. Idéer som finns måste lyssnas på och tas till vara, för att undvika den hopplöshet som tyvärr genomsyrar många just nu.
  • Våld i nära relationer måste förebyggas med tidiga insatser, redan i skolan. Konkret stöd måste ges till den som till slut bryter upp från en destruktiv relation, för det kräver mod!

UPPDRAG IDAG:

Ledamot i Funktionsstödsnämnden och Kommunfullmäktige.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.