Grön tillväxt

Karlskrona ska vara en hållbar kommun, såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt. Våra beslut ska vara långsiktiga, lika bra för de kommande 7 generationerna som idag. Vi ska bruka utan att förbruka och agera som planetskötare och våra kommunmedborgare ska ha rätt till ren luft och rent vatten. Agenda 2030 arbetet blir en viktig del för att nå ett hållbart Karlskrona.

Centerpartiet i Karlskrona vill:

 • Utveckla Agenda 2030 arbetet
 • Att beslut ska vara långsiktiga och hållbara (7 generationer)
 • Att Karlskrona kommuns verksamheter ska vara koldioxidneutrala
 • Satsa på förnyelsebar energi som solcellsparker
 • Införa en SMART infrastruktur – bredband ska byggas ut i hela kommunen
 • Utveckla en miljö för gröna innovationer
 • Skapa miljövänliga arbetsplatser

Gröna kommunikationer! Det är dags att på allvar ställa om transportsektorn. Vår verksamhet ska vara koldioxidneutral. Karlskrona ska planera för att människor i större utsträckning kan gå, cykla eller använda kollektivtrafik framöver. Kommunens egen fordons- och maskinpark ska vara fossilbränslefri senast 2020. Vi ska stimulera till en utveckling mot förnyelsebara energikällor där alternativa drivmedel kommer våra kommunmedborgare till del. Bilpooler kommer att bli ett viktigt inslag i Karlskrona framöver. Vi vill uppmuntra till fler gröna innovationer i Karlskrona som också stärker jobb och företagande.

Centerpartiet i Karlskrona vill:

 • Utveckla säkra gång och cykelvägar kombinerat med kollektivtrafik såväl på land som till sjöss
 • Utveckla stöd och rådgivning till de ansvariga för kommunens enskilda vägar
 • Att Karlskrona kommuns maskin- och fordonspark ska vara fossilbränslefri senast 2022
 • Att förnyelsebara drivmedel och infrastruktur för laddning av elfordon ska vara tillgängligt för alla
 • Få fler bilpooler på plats i kommunen

Mer om vår nationella miljöpolitik ser du här!

Relaterade nyheter