Politiska uppdrag 2018-2022 KArlskrona kommun

Kommunalråd

Magnus Larsson med särskilt ansvar för landsbygdsfrågor samt Socialnämnd och Funktionsstödsnämnd

Kommunstyrelsen

Magnus Larsson, 1:e vice ordförande

Maria Persson, ersättare

Kommunfullmäktige

Ordinarie ledamöter:

Magnus Larsson - Gruppledare

Maria Persson

Jörgen Johansson - Ordförande i kommunfullmäktiges valberedning

Ingrid Hermansson

Johan Genestig

Ingela Abramsson

 

Ersättare:

Pernilla Persson

Johan von Reis

Britt-Mari Havby

Arbetsmarknadsnämnden

Cecilia Runesson ledamot AU/nämnd

Yaman Masri ersättare

Drift & Servicenämnden

Jörgen Johansson 1:e vice ordförande

Cecilia Nilsson ersättare

Funktionsstödsnämnden

Ingela Abramsson ledamot AU/nämnd

Nasir Khaja Akhmad ersättare

Kultur & Fritidsnämnden

Gunilla Gustavsson 1:e vice ordförande

Fredrik Karlsson  ersättare

Kunskapsnämnden

Pernilla Persson 1:e vice ordförande

Johan Eriksson ersättare

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Magnus Larsson ordförande

Sven Borén ersättare

Socialnämnden

Johan Genestig 1:e vice ordförande

Johan von Reis ersättare

Valnämnden

Katarina Johansson ordförande

Nils Jedhammar ersättare

Äldrenämnden

Ann-Louise Trulsson ledamot AU/nämnd

Agnetha Persson ersättare

Överförmyndarnämnden

Irma Strömberg ersättare