Politiska uppdrag 2014-2018 KArlskrona kommun

Kommunalråd

Magnus Larsson med särskilt ansvar för landsbygdsfrågor samt Socialnämnd och Funktionsstödsnämnd

Kommunstyrelsen

Magnus Larsson, 1:e vice ordförande

Maria Persson, ersättare

Kommunfullmäktige

Ordinarie ledamöter:

Maria Persson - 1:e vice ordförande

Magnus Larsson - Gruppledare

Jörgen Johansson - Ordförande i kommunfullmäktiges valberedning

Ingrid Hermansson

Britt-Mari Havby


Ersättare:

Pernilla Persson

Sven Borén

Fredrik Karlsson

Arbetsmarknadsnämnden

Cecilia Runesson ledamot

Malin Wästfelt ersättare

Drift & Servicenämnden

Jörgen Johansson ledamot

Johan Genestig ersättare

Funktionsstödsnämnden

Ingela Abramsson ledamot

Maj Olsson ersättare

Kultur & Fritidsnämnden

Gunilla Gustavsson 1:e vice ordförande

Eva Runesson ersättare

Kunskapsnämnden

Pernilla Persson 1:e vice ordförande

Johan Eriksson ersättare

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Magnus Larsson ordförande

Sven Borén ersättare

Socialnämnden

Ingrid Hermansson ordförande

Johan von Reis ersättare

Valnämnden

Katarina Johansson ordförande

Nils Jedhammar ersättare

Äldrenämnden

Sven-Åke Falkstrand ledamot

Agnetha Persson ersättare

Överförmyndarnämnden

Irma Strömberg ersättare