Olofström
Centerpartiet lokalt

Strandskydd

"Uttalande antaget vid årsmötena 2017-01-18 med Kyrkhults Centeravdelning
och Kyrkhults Centerkvinnors avdelning:

Att sila mygg och svälja kameler är inget nytt, och vårt samtalsklimat
gagnas inte av aggressivitet och alarmism. Det gäller alltid att hålla huvudet
kallt och väga sina ord - så främjar vi samarbete och framåtanda.

Man måste också ha möjlighet att tydligt uttrycka sina ståndpunkter. Vi har
nyligen tagit del av ett exempel på, som vi ser det, mycket dålig
myndighetsutövning. Ett par som bor i Skälmershult invid Möllesjön vill bygga
ett hus på ca 80 kvadratmeter på en udde som ligger på vägen mellan deras hus
och campingen vid Möllesjön. På udden finns redan två andra mindre hus som paret
äger, som nyttjas som sommarstugor.

Bygglov beviljades av Olofströms kommun den 9 mars 2016. Länsstyrelsen
beslöt att överpröva kommunens beslut, och upphävde detsamma den 9 juni 2016.
Andemeningen i länsstyrelsens beslut är att huset inte kan byggas på grund av
strandskyddsregler.

Det finns en rad möjligheter att ge dispens från strandskyddsregler.
Kommunens representant har bedömt att flera av dessa möjligheter är tillämpliga
i det här fallet. Varenda kotte som bor i Skälmershult skulle också skriva under
på det, det är vår fasta övertygelse.

Paret överklagade länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen, och
yrkade att det skulle upphävas. Nu har mark- och miljödomstolen sammanträtt och
avslagit parets överklagan.

Det finns en instans kvar, mark- och miljööverdomstolen. Där är det inte
ens säkert att man som vanlig hederlig svensk medborgare får prövningstillstånd.
Det är en bedömning som mark- och miljööverdomstolen själva gör.

Kommunen har gjort platsbesök och beviljat bygglov. Länsstyrelsen och mark-
och miljödomstolen sitter sedan på sina kontor och upphäver bygglovet.

Vem har bäst möjlighet att tolka lagen i ett sådant här fall? Självklart är
det den som åker ut på plats och tittar. Om man inte hinner det, då ska man ju
helt självfallet inte överpröva ett fattat beslut.

De enda faktiska resultat man uppnått i den byråkratiska processen är
två:

För det första att med mycket stor kraft motarbeta och sabotera för
människor som lever och verkar på landsbygden.

Och för det andra att sprida en berättigad ilska bland
landsbygdsbefolkningen som ser att de enda myndighetsutövningen i Sverige lyckas
lägga hinder i vägen för är vanliga hederliga svenska medborgare, medan
ouppklarade misshandelsfall, handgranatsattacker och mord staplas på hög.

Vi uppmanar våra myndigheter att genast ta det lätta steget: Ta upp
Skälmershultsfallet i mark- och miljööverdomstolen och låt kommunens beviljade
bygglov vinna laga kraft. Motarbeta inte folk som lever och verkar efter bästa
förmåga och som är villiga att satsa på landsbygden.

Sen måste vi omedelbart rikta fokus mot de riktiga problemen, som det inte
finns lika lätta lösningar på. Myndighetsutövningen i Sverige är i akut behov av
mycket stora förändringar."