Certifikat

Motion till Miljöförbundet Blekinge Väst

Förslag om intyg eller certifikat

Miljöförbundet Blekinge Väst utför tillsyn på många verksamheter som ofta arbetar med försäljning och tjänster direkt till konsument. Dessa företag har oftast ett publikt rum, så som en salong eller butik. Det kan vara företag vars verksamhet är frisör, fotvård, restaurant, mataffär, gårdsbutik, etc. En avgift betalas av företagen årligen till MBV för den tillsynen.

För medborgare och användare av dessa företag är det bra att veta att dessa är seriösa och hanterar miljö- och hälsoskyddsfrågor på ett korrekt sätt. Att uppfylla lagkrav är givetvis obligatoriskt, men att år efter år sköta dessa frågor på ett klanderfritt sätt, kan inte nog uppmuntras från kontrollmyndighetens sida.

För att visa uppskattning på att dessa företag uppfyller lagens krav på god hantering av hygien- och miljöhänsyn vill vi i Centerpartiet att ett intyg eller certifikat utfärdas varje år av Miljöförbundet Blekinge Väst, gärna i samband med att miljötillsynsavgiften betalats.

Det blir en morot för de företag som sköter hanteringen väl och ger en trygghet för kunderna.

Alla vill till exempel äta på en restaurang som hanterar livsmedel rätt. Det är något som redan existerar inom många EU-länder och i många andra kommuner i Sverige. De som fått ett certifikat visar upp det med stolthet.

Bifogas exempel från Malmö kommun

Centerpartiet föreslår att

Miljöförbundet tar fram ett dokument, som utgör ett tidsbegränsat intyg, för den verksamhet som har med godkänt resultat passerat myndighetens tillsyn.

Detta intyg ska vara utformat så att det tydligt och klart kan fungera som ett slags diplom, för att kunna inramas och hängas publikt i verksamhetens lokal.

Centerpartiet i Olofström genom

Andreas Brovall