Enkel fråga

Enkel fråga till Sara Rudolfsson och/eller Kjell-Åke Karlsson

Ett rikligt och aktivt utbud av många och varierande arrangemang gör samhället attraktivt och intressant.
I Olofström har vi många organisationer som bidrar till detta, Lions Holje Marknad, Svenska Kyrkans konserter, utställningar av olika slag, m.m.
Olofströms kommun har två arrangemang som är bra och lockar mycket folk, det är Medvindsmässan och Skördedagen.
Fram till 2014 var det inget hinder att politiska partier kunde medverka och i dessa sammanhang träffa kommuninvånarna vilket vi i Centerpartiet gärna gjorde. Vi upplevde det t.o.m. som att det uppfattades som positivt. Men efter 2014 var det stopp för politiska partier att delta.

Mina frågor är

Varför är vi inte längre välkomna på dessa kommunala arrangemang?

Anser ni att politiska partier stör eller försämrar arrangemangen?

Har det med socialdemokraternas egna majoritet att göra?

Är ni beredda att ändra på detta från och med nu?

För Centerpartiet
Rolf Jönsson