Olofström
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Akutsjukvården i Karlshamn

Akutsjukvården i Karlshamn

Insändare


Insändare om akutsjukvården i Karlshamn.


Centerpartet tillsammans med Alliansen varnade för att situationen skulle bli ohållbar i Karlshamn när man stängde dagakuten och att primärvården inte skulle klara av att ta hand om alla patienter utan tillskott av resurser.

Efter att ha lyssnat på Radio Blekinges inslag om Närakuten i Karlshamn och alla problem som blev följden av förändringen krävs nu krafttag för att rätta till läget.

Primärvården har fått alldeles för lite resurser och vårdtagarna får sitta emellan.

Man felbedömer totalt med en mer patient per dag när den ökade tillströmningen blir 2000 på 7 månader vilket betyder cirka 14 patienter per dag.

Patient från Olofström skickas hem som färdigbehandlad från lasarettet utan att vården i Olofström får reda på det.

Man prioriterar bort de gamla för att ”klara” situationen.

Lars Almroth erkänner också att man missbedömt läget.

Frågor som måste ställas är hur det kan bli så fel och varför personer med så många års erfarenhet och höga löner (Lars Almroth) uppvisar dessa brister i att kalkylera och budgetera??

Den politiska majoriteten S-V-Mp visar tydliga brister i sina analyser av framtiden. Beror det på okunskap eller ovilja?

De bedömningsbilar som har sats i tjänst i Karlshamn och skulle göra en första bedömning har tydligen inte levt upp till de krav som ställts, enligt uppgift cirka tre patienter om dagen??

För Centerpartiet är det viktigt att vården ska vara tillgänglig och vara lätt att komma i kontakt med. Det hade varit bra med en lättillgänglig information så att patienterna i västra Blekinge hade vetat var de kan vända sig och vilka resurser som finns tillgängliga.

Centerpartiet kommer att följa upp situationen i Karlshamn och ställa de frågor som behövs för att det både ska bli en hållbar( bra och trygg) situation både för patienter och personal.

För Centerpartiet

Malin Åman Tim Svanberg Lars Karlsson.