Kvalitet till varje pris?

Visserligen var Annie Lööf väl värd att lyssna på då hon medverkade i Kvalitetsmässan under delarrangemanget "Politikerdagarna" men var det verkligen därför Olofströms kommun valde att skicka hela 36 personer till arrangemanget?

Rolf Jönsson har därför valt att ställa en "enkel fråga" till Sara Rudolfsson angående kommunensn deltagande i kvalitetsmässan. Se nedan:

Kvalitetsmässan har nyligen genomförts i Göteborg. Jag läste i media att det var 36 deltagare från Olofström närvarande, tjänstemän och politiker. Vi har en mycket ansträngd ekonomi i kommunen och jag ställer därför följande frågor:

  • Det pratas om att det ska vara utveckling och samsyn i kommunen vilket är bra men var har bristerna på dessa områden varit?
  • Vilken var den samlade kostnaden för samtliga deltagare, allt inräknat?
  • På vilket sätt är det motiverat att skicka, i mitt tycke, så många?
  • Vilka deltog, namn och befattning?

För Centerpartiet, Rolf Jönsson