2018 års S-budget - svag och företagsfientlig?

Ur Centerpartiets perspektiv lämnade Socialdemokraternas budget en hel del övrigt att önska. Rolf Jönsson, gruppledare för Centerpartiet, medgav visserligen att det fanns goda delar, exempelvis i form av arbetsmiljösatsningar, men att budgetarbetet varit rena "berg och dal banan" som sent omsider landat i en svag budget som balanserar på noll. "Vi är inte nöjda med de små eller nästan obefintliga reserverna, vi tål i princip inga oförutsedda händelser. Budgeten är ytterst sårbar." säger Rolf Jönsson.

Än mer allvarligt är att budgeten, på flera punkter, andas misstroende mot individens fria val och speglar majoritetens oro för konkurrensutsättning av offentlig verksamhet. Malin Åman börjar sitt inlägg med att slå fast att "det behövs opposition i en demokrati". Arbetsmiljöarbete i all ära men efter nästa val hoppas Malin på "nya kvastar i kommunhuset" som söker lösningar i hela kommunen och som gynnar både kvinnors företagande och arbetsmiljö!

Centerpartiet lyfte under fullmäktigedebatten ett antal punkter med förbättringspotential i årets budget.

Socialnämnden

Majoritetens förslag är en balanserad budget vilket vi tycker är bra gjort men vi saknar nytänkande och föreslår, likt tidigare års C-budgetar, att man prövar alternativa driftsformer inom äldreomsorgen. Detta för att öka valfriheten både för anställda och brukare men också för att gynna en utveckling av verksamheten genom konkurrensutsättning. Vi ser fram emot och hoppas verkligen att Ante Cobanov lyckas med sitt ”Graniten” och blir en injektion, trots kommunens motstånd.

Centerpartiet befarar att ombyggnaden av mögelskadade Holjeskolan till särskilt boende m.m. riskerar att bli Olofströms gökunge. Kostnaderna för projektet vet ingen var slutar, den har i Socialdemokraternas förslag ökat från 60 miljoner till 140 miljoner och lär förmodligen landa närmare 200 än 140. Detta för endast 7 extra platser! Kommunen riskerar därmed att överskrida lånetaket och dessutom generera höga kommande driftkostnader upp emot 10 extra miljoner.

I Centerpartiets budget föreslås följande:

 • Etablera alternativa driftsformer för äldreboenden.
 • Inför LOV (lagen om valfrihet i vården).
 • Säkerställ varmhållen mat till äldre och slopa deb kylda maten. Samarbeta gärna med lokala restauranger.
 • Stoppa Holjegården, 150-200 miljoner. Renovera istället Västralid för ca 50 miljoner = 100 miljoner i besparing. Sparar ca 6 miljoner i kommande års driftbudgetar.
 • Öka möjligjheten till utevistelse för de äldre i den utsträckning de önskar och använd de extratjänster som finns i S-förslaget till detta.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens socialdemokratiska majoritet har, enligt direktiv från S, haft stora problem att bemöta ambitiösa företagare på ett korrekt sätt och valt att processa emot dem istället för att hjälpa. Centerpartiet ställer sig frågan om motståndet rent av beror på vilken verksamhet det handlar om då detta framförallt drabbar företag som ”konkurrerar” med den kommunala verksamheten?

I Centerpartiets budget föreslås följande:

 • att, utöver det nu påbörjade tomtprojektet på Strandplan, också planera för bostäder på arbetscenters område vid Nordenbergsskolan, centralt och med fin utsikt över samhället.
 • att Olofströmshus säljer en del av sitt bostadsbestånd för att finansiera nybyggnation istället för att öka vår totala låneskuld.
 • att pröva möjligheten med mindre detaljplaner för bostäder på landsbygden i strandskyddsområden.

Utbildningsnämnden

Här har funnits en situation som varit oerhört svårt att få grepp om. Mycket verksamhet har finansierats med migrationspengar. När de sedan försvunnit genom att barn och ungdomar fått sina fyra sista siffror så ramlar kostnaden direkt in på nämndens egna kostnadsansvar. Det har varit svårt att förutse när och i vilken omfattning. Centerpartiets bedömning är att det inte kommer dröja så länge innan sparkrav kommer krävas. Särskilt oroväckande är läget inför 2019 års budget.

I Centerpartiets budget föreslås följande:

 • Gratis skolskjuts till förskoleklassbarn.
 • Halverade avstånd till busshållplats för förskoleklass- grundskole- och gymnasieelever.
 • Halverade avstånd till skola för barn utanför detaljplanlagt område, i praktiken för landsbygdsbarnen.
 • Skolskjuts för elever som får läxhjälp efter skoltid även på landsbygden. Allt för att leva upp till vårt mål ”Barnen i centrum” och inte bygga in ytterligare orättvisor.

Kultur och Fritid

Centerpartiet anser att liggande majoritetsförslag är bra och yrkar bifall!

Kommunstyrelsen föreslås i Centerpartiets budget att:

 • Införa ett sparbeting á 0,5 miljoner utöver liggande förslag.
 • Återgå till tidigare nivå av partistödet. Besparing = 255000kr.
 • Föra över Kommunala Pensionärsrådet (Kpr) till Kommunstyrelsen istället för Socialnämnden.
 • Se över ombyggnaden av R15 genom Olofström som i dagsläget ser ut att skapa fler problem än den löser. Det är inte motiverat varken av trafiksäkerhets- eller kostnadsskäl. En miljögata enligt planen är fullt tillräckligt.